Home Shen Frozen Shen Skin (Original)

Frozen Shen Skin (Original)

Frozen Shen Skin (Original)

Original NA/EU splash art for Frozen Shen skin, replaced with updated one in July 2014.

Direct Link:
HTML Code:
Forum Code:
Reddit Code:

More from Shen gallery:

Shen Wallpaper
Blood Moon Shen Skin
Shen Classic Skin - Chinese
Shen Classic Skin (Original)
Frozen Shen Skin (Original)
Yellow Jacket Shen Skin - Original
Frozen Shen Skin
Yellow Jacket Shen Skin - Updated
Frozen Shen Skin - Chinese (Old)
Surgeon Shen Skin
Warlord Shen Skin
Shen fanart by Beanbean
Blood Moon Shen Skin - Chinese
Surgeon Shen Skin - Chinese
Yellow Jacket Shen Skin - Chinese (2)
Shen Classic Skin